Październik miesiącem modlitwy różańcowej

2015-09-25 19:22

"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje". (Jan Paweł II)

Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą, w dni powszednie po Mszy św. wieczorowej, w niedziele i święta o godz. 17.15.

Zbiórka elektrośmieci i makulatury

2015-09-18 10:28

Od poniedziałku (21 września) do środy (23 września) na parkingu przykościelnym prowadzona będzie zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Mamy okazję, by nie zaśmiecając środowiska, pozbyć się wielu niepotrzebnych rzeczy i równocześnie dołożyć swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia pomocy ludziom potrzebującym na całym świecie.
Natomiast od piątku 25 września do soboty 3 października, na parkingu przykościelnym, prowadzona będzie zbiórka makulatury „na budowę studni w Czadzie”.

Promocja książki "Bartymeusz i inni"

2015-09-11 15:15

W niedzielę, 13 września, po wszystkich Mszach św., odbędzie się promocja książki pani Małgorzaty Sagan „Bartymeusz i inni”. Autorka znana jest nam z cyklu poetyckich rozważań biblijnych publikowanych we „Wspólnych drogach”.

Spotkanie dzieci przed I Komunią św.

2015-09-08 12:44

W niedzielę 20 września, po Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie się spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci z klas III przygotowujących się do „I Komunii św.”. Uroczystość „I Komunii” będzie miała miejsce 22 – go maja 2016 r. o godz. 11.30.

Początek sierpnia

2015-07-25 09:26

Zmiany personalne

2015-07-18 16:32

Archiwum aktualności