Grupy parafialne

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje pracę duszpasterską, wyraża opinię oraz wysuwa propozycje dotyczące parafii. Rada kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. W myśl tego statutu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez księdza Proboszcza. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

Chór parafialny

Chór został założony jesienią 1985 roku. Przez cały ten okres dyrygentem jest pani Zofia Gostkowska. Wszystkich, którzy mają słuch muzyczny i szczere chęci, serdecznie zapraszamy.
Próby: poniedziałek, godz. 19:00

Koła Żywego Różańca

Działalność kół różańcowych, to specyficzna posługa w parafii. Zobowiązuje ona do codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca. Modlitwa ta jest darem, składanym Bogu w intencji Kościoła i świata. W naszej parafii działa obecnie 17 kół różańcowych, razem ok. 350 osób. Członkowie kół biorą czynny udział w nabożeństwach, prowadzą różaniec przed Mszą św. wieczorową, adoracje w I soboty i I niedziele miesiąca. W I niedzielę każdego miesiąca członkowie kół spotykają się na zmianę tajemnic różańcowych.
Opiekun: ks. Andrzej Głos

Podwórkowe Kółko Różańcowe dla dzieci

Spotkania: sobota - godz. 10.00

Opiekun: s. Mariola

Liturgiczna służba ołtarza

Ma bogatą, wieloletnią tradycję. Istnieje niemal od momentu powstania parafii, a swój rozkwit przeżywała na początku lat '90. Obecnie liczy ok. 20 ministrantów i lektorów. Ministranci obsługują nabożeństwa, Msze św. oraz procesje w czasie całego roku liturgicznego, zarówno w dzień powszedni, jak i w niedzielę.
Opiekun
: ks. Sławomir Jargiełło

Wspólnota oazowa

Wspólnota gromadzi osoby w wieku od 7 do 25 lat. Rozwija się w oparciu o założenia Ruchu Światło - Życie sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wspólnota oprócz cotygodniowych spotkań przygotowuje liturgię Mszy św. niedzielnej dla dzieci. W okresie rekolekcji przygotowuje liturgię dla młodzieży. Podczas wakacji Oaza bierze udział w rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Światło - Życie.
Opiekun: ks. Piotr Wojtysiak

Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie

Opiekun: ks. Sławomir Jargiełło. ks. Przemysław Kuśmierz, ks. Piotr Wojtysiak

Legion Maryi

Spotkania: wtorek godz. 18.30

Opiekun: ks. Andrzej Głos

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Spotkania: 3 czwartek miesiąca - godz. 18.00

Opiekun: ks. Przemysław Kuśmierz

Parafialny Zespół Caritas  

Dyżur: środa godz. 14.00 - 16.00

Opiekun: ks. Andrzej Głos