tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Witamy na stronie naszej Parafii

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie !
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia !
(Syr 2,1-2)

Aktualności

Z życia naszej parafii

Msze św. i nabożeństwa

Informacje podstawowe i terminy

Sakramenty

i posługi

Z życia naszej parafii

Aktualności  i  Galeria 

chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego

Spacer po naszym kościele

Spacer po naszym kościele

...

Szkoła Podstawowa

Katolicka Szkoła Podstawowa

im. Świętej Jadwigi Królowej 

J akość kształcenia potwierdzana wysokimi osiągnięciami uczniów
A utorski program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich
D uża oferta zajęć pozalekcyjnych
W spółpraca ze społecznością lokalną
I ndywidualizacja procesu nauczania w małych klasach
G rono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach
A tmosfera rodzinnego bezpieczeństwa, ciepła i życzliwości

Gazety Portale Radio

Warto czytać, warto słuchać