Wspólne Drogi

"Wspólne Drogi" powstały w 1991 roku. Istnieją po dziś dzień. Gazeta ukazuje się co miesiąc.

Redaktor naczelny: Mariusz Banach

Zastępca: Tomasz Barczyk

Asystent kościelny: ks. Andrzej Głos

Adres redakcji

20-853 Lublin
ul. Żelazowej Woli 10/41
tel. + 48 693 377 884
e-mail: wspolnedrogi@n.net.pl