Z krzyżem ulicami Czechowa

Rozważania Drogi Krzyżowej prowadził ks. dr Andrzej Krasowski