Siostry Franciszkanki

Przy naszej parafii znajduje się dom Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Siostry podejmują następujące zadania:

  • katechizują dzieci i młodzież,
  • spełniają funkcję organistek i zakrystianek,
  • pracują jako sekratarki w kuriach diecezjalnych,
  • prowadzą domy rekolekcyjne oraz posługują na plebaniach,
  • pracują w seminariach duchownych,
  • spełniają posługę wobec biednych i starszych.

Strona internetowa

franciszkanki.kuria.lublin.pl