Siostry Franciszkanki

Przy naszej parafii znajduje się dom Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

Strona internetowa

franciszkanki-sandomierz.pl

www.franciszkanki-sandomierz.pl